Cách tạo và đăng trang mới lên web (page)

Trang chủ / Trợ Giúp / Cách tạo và đăng trang mới lên web (page)

Cách tạo và đăng trang mới lên web (page)

Một trang thường được tạo cho mục đích gì?

Một trang được tạo phù hợp với các Case Study, các trang có cấu trúc cha con hoặc đơn lẻ như: 

  • Sử dụng để đăng các nội dung có tính chất chung chung mà không cần phải phân loại theo chuyên mục và thẻ tag.
  • Trang ( Page ) sử dụng như một trang giới thiệu về thông tin gì đó và không có tính cập nhật thường xuyên. Ví dụ như trang: Liên hệ, Giới thiệu, dịch vụ…

Một trang trong WordPress là gì ?

Một trang trong WordPress là một tính năng trong WordPress để tạo ra các trang độc lập hoặc cha con giống như thư mục cha và thư mục con, nhưng nó hiển thị như một bài viết độc lập không có các thẻ Tag hay các bài viết liên quan.

 

Hình 1. Quản lý các Trang trong WordPress

Cách tạo trang trong WordPress

Bước 1: Vào Admin -> Pages (Trang) –> Add New (Thêm trang mới)

Hình 2. Hướng dẫn tạo một Pages trong WordPress (tạo một trang)

Bước 2: Nhập thông tin: Tên trang, mô tả, thuộc tính trang (trang mẹ, trang con), ảnh tiêu biểu như trong hình minh họa 2 -> Chọn đăng bài viết.

Nếu đăng bài viết theo dạng trang mẹ trang con thì link sẽ được nối trực tiếp vào trang gốc như hình minh họa dưới đây trang mẹ là Dịch vụ , trang con là Học WordPress thì link của trang là http://localhost/1/vn/dich-vu/hoc-wordpress/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *