TÊN MIỀN VIỆT NAM PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ/NĂM TỔNG PHÍ TRANSFER VỀ ECOWEB ĐĂNG KÝ
.vn 295.000 đ 455.000 đ 750.000 đ Miễn phí Đăng ký
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 295.000 đ 335.000 đ 630.000 đ Miễn phí Đăng ký
.gov.vn  | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN 
160.000 đ 190.000 đ 350.000 đ Miễn phí Đăng ký
.name.vn  35.000 đ 40.000 đ 75.000 đ Miễn phí Đăng ký
Tên miền Tiếng Việt Miễn phí 50.000đ  50.000đ Miễn phí Đăng ký
 TÊN MIỀN QUỐC TẾ PHÍ KHỞI TẠO PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ/NĂM TRANSFER VỀ ECOWEB ĐĂNG KÝ
.com Miễn phí 219.000đ 299.000đ 220.000đ Đăng ký
.net Miễn phí 249.000đ 309.000đ 237.000đ Đăng ký
.org Miễn phí 199.000đ 339.000đ 271.000đ Đăng ký
.top Miễn phí 39.000đ 249.000đ 199.000đ Đăng ký
.xyz Miễn phí 29.000đ 271.000đ 217.000đ Đăng ký
.site Miễn phí 49.000đ 588.000đ 470.000đ Đăng ký
.website Miễn phí 39.000đ 475.000đ 380.000đ Đăng ký
.online Miễn phí 29.000đ 735.000đ 588.000đ Đăng ký
.tech Miễn phí 119.000đ 1.040.000đ 832.000đ Đăng ký
.game Miễn phí 339.000đ 380.000đ 304.000đ Đăng ký
.info Miễn phí 59.000đ 339.000đ 271.000đ Đăng ký
.biz Miễn phí 305.000đ 305.000đ 262.000đ Đăng ký
.name Miễn phí 339.000đ 339.000đ 271.000đ Đăng ký
.me Miễn phí 610.000đ 610.000đ 488.000đ Đăng ký
.vip Miễn phí 1.028.000đ 1.028.000đ 823.000đ Đăng ký
.ceo | .best | .adult | .porn | .archi | .travel Miễn phí 2.486.000đ 2.486.000đ 1.989.000đ Đăng ký

(Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và chưa bao gồm 10% VAT).