Giải thích vai trò của từng nhóm người dùng

Trang chủ / Trợ Giúp / Giải thích vai trò của từng nhóm người dùng

Giải thích vai trò của từng nhóm người dùng

Vai trò của mỗi nhóm người dùng

Để xem vai trò của mỗi nhóm người dùng bạn làm theo hướng dẫn sau:

Với phiên bản tiếng Anh (hình 1): Bạn truy cập vào Users -> Add New User -> Role


vaitrorole
Hình 1: Vai trò của các nhóm người dùng phiên bản tiếng Anh 

Giải thích :

 • Editor – Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người dùng khác.
 • Subscriber – Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.
 • Contributor – Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.
 • Author – Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.

Với phiên bản tiếng Việt (hình 2): Bạn truy cập vào Thành viên -> Thêm mới -> Vai trò

Hình 2: Vai trò của các nhóm người dùng phiên bản tiếng Việt

Giải thích:

 • Biên tập viên – Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người dùng khác.
 • Tác giả – Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.
 • Cộng tác viên – Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.
 • Thành viên đăng ký – Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.
 • Keymaster – Người dùng trong nhóm này đóng vai trò chủ chốt
 • Spectator – Người dùng trong nhóm này đóng vai trò là khán giả, người xem
 • Blocked – Người dùng trong nhóm này bị chăn
 • Moderator – Nghĩa là người trung gian đứng ra giàn xếp,điều tiết, hoà giải…
 • Participant – Người tham gia, tham dự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *