Eco Hosting SSD là gói dịch vụ lưu trữ website hosting Linux chuyên nghiệp với đường truyền tốc độ cao. Dịch vụ shared hosting luôn là giải pháp phù hợp cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn có một website giới thiệu, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả và tiết kiệm.

 

WORDPRESS HOSTING SSD

Cung cấp không gian lưu trữ website xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây, phù hợp với các nhu cầu triển khai website giới thiệu công ty, website bán hàng, landing page, giao dịch thương mại trên Internet một cách hiệu quả. Hạ tầng lý tưởng, truy cập nhanh, ổn định, an toàn và bảo mật.

Eco host Student
40.000đ/tháng
Dung lượng (400MB)
Băng thông (5GB)
Tài khoản FTP (1)
My SQL (1)
Domain (1)
Subdomain (3)
Địa chỉ e-mail (3)
Giảm 10% đăng ký ≥ 2 năm
Đăng ký
Eco host Pro
65.000đ/tháng
Dung lượng (600MB)
Băng thông (20GB)
Tài khoản FTP (Unlimited)
My SQL (1)
Domain (1)
Subdomain (Unlimited)
Địa chỉ e-mail (10)
Giảm 10% đăng ký ≥ 2 năm
Đăng ký
Eco host Pro +
100.000đ/tháng
Dung lượng (1200MB)
Băng thông (50GB)
Tài khoản FTP (Unlimited)
My SQL (2)
Domain (1)
Subdomain (Unlimited)
Địa chỉ e-mail (Unlimited)
Giảm 10% đăng ký ≥ 2 năm
Đăng ký
Eco host advance
155.000đ/tháng
Dung lượng (1600MB)
Băng thông (70GB)
Tài khoản FTP (Unlimited)
My SQL (3)
Domain (2)
Subdomain (Unlimited)
Địa chỉ e-mail (Unlimited)
Giảm 10% đăng ký ≥ 2 năm
Đăng ký
Eco host advance +
190.000đ/tháng
Dung lượng (2200MB)
Băng thông (Unlimited)
Tài khoản FTP (Unlimited)
My SQL (4)
Domain (3)
Subdomain (Unlimited)
Địa chỉ e-mail (Unlimited)
Giảm 10% đăng ký ≥ 2 năm
Đăng ký
Eco host advance ++
255.000đ/tháng
Dung lượng (3300MB)
Băng thông (Unlimited)
Tài khoản FTP (Unlimited)
My SQL (5)
Domain (3)
Subdomain (Unlimited)
Địa chỉ e-mail (Unlimited)
Giảm 10% đăng ký ≥ 2 năm
Đăng ký