Sự khác nhau giữa Bài viết và Trang

Trang chủ / Trợ Giúp / Sự khác nhau giữa Bài viết và Trang

Sự khác nhau giữa Bài viết và Trang

1. Điểm giống nhau giữa tạo bài viết và tạo trang

  • Tạo bài viết (Post) và tạo trang (Page) có một điểm chung là cả hai đều thuộc dạng Post Type trong WordPress.
  • Đều có các tính năng khác như : Bình luậnFeatured ImageSlugCustom Fields,..

Giải thích :

Post Type trong WordPress : là loại nội dung để chúng ta có thể nhập liệu vào qua khung soạn thảo và đăng lên website.

Có hai post type trong WordPress là Post và Page và nếu sau này bạn tìm hiểu qua WordPress nâng cao thì sẽ biết cách tạo thêm một post type theo ý muốn của mình.

Tính năng tạo thêm một post type theo ý muốn được gọi là Custom Post Type.

2. Điểm khác nhau giữa tạo bài viết và tạo trang

Vậy tạo bài viết và tạo trang khác nhau như thế nào?

  • Tạo bài viết có hỗ trợ phân chuyên mục (category) và thẻ (tag) còn tạo trang thì không.
  • Tạo bài viết có hiển thị ở RSS Feed, tạo trang thì không.
  • Tạo bài viết sẽ hiển thị tự động ở website khi đăng bài viết, tạo trang thì không.
  • Tạo trang có hỗ trợ phân cấp page mẹ – page con, tạo bài viết thì không.
  • Tạo trang có hỗ trợ Page Templatetạo bài viết thì không.

3. Mục đích sử dụng

Tạo bài viết Tạo trang
Tạo bài viết là để đăng các loại bản tin/bài viết mà bạn muốn nó được phân loại bởi một chuyên mục nào đó và tự động hiển thị ra ngoài website. Tạo trang sử dụng như một trang giới thiệu về thông tin gì đó và không có tính cập nhật thường xuyên, ví dụ như:  trang Liên hệ, Giới thiệu,…v…v… Do Page không được phân loại bởi chuyên mục (category) hay thẻ (tag), và cũng không tự hiển thị ra website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *