Tạo và quản lý người dùng (user)

Trang chủ / Trợ Giúp / Tạo và quản lý người dùng (user)

Tạo và quản lý người dùng (user)

Cách tạo người dùng

Để tạo người dùng bạn làm theo hướng dẫn sau:

 • Cài đặt với phiên bản tiếng Anh (hình 1): Bạn truy cập vào Dashboard –> Users –> Add New
 • Cài đặt với phiên bản tiếng Việt (hình 2): Bạn truy cập vào Bảng tin -> Thành viên -> Thêm mới

  Hình 1: Trang tạo người dùng phiên bản tiếng Anh

  Giải thích:

  • Username: Tên đăng nhập của người dùng để đăng nhập vào website
  • E-mail: Email của người dùng cần tạo
  • First: Tên của người dùng
  • Last Name: Họ của người dùng
  • Website: Địa chỉ website của họ
  • Password: Thiết lập mật khẩu cho họ
  • Repear Password: Nhập lại mật khẩu
  • Send Password?: Gửi mật khẩu và username qua email của họ (tự động)
  • Role: Nhóm thành viên cần thiết lập cho người dùng này (xem kỹ hơn ở phần Tìm hiểu các nhóm thành viên)
   Nhập xong các thông tin người dùng, bạn ấn vào nút Add New User để bắt đầu tạo ra một người dùng mới.

  Hình 2: Trang tạo người dùng phiên bản tiếng Việt

  Nhập xong các thông tin người dùng, bạn cũng ấn vào nút Thêm thành viên mới để bắt đầu tạo ra một người dùng mới.

  Cách xem và sửa thông tin người dùng

  Sau khi tạo xong người dùng, bạn có thể xem danh sách các người dùng đang có trong website theo hướng dẫn sau:

  • Cài đặt với phiên bản tiếng Anh (hình 3): Bạn truy cập vào Dashboard –> Users –> All Users
  • Cài đặt với phiên bản tiếng Việt (hình 4): Bạn truy cập vào  Bảng tin -> Thành viên –> Tất cả người dùng

   Hình 3: Trang danh sách người dùng phiên bản tiếng Anh

  Hình 4: Trang danh sách người dùng phiên bản tiếng Việt

  Để sửa thông tin người dùng, bạn chỉ cần ấn vào tên người dùng cần sửa là được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *